Green Value
sp. z o.o.

jest spółką projektową, której głównym celem jest przygotowanie na zlecenie inwestora/dewelopera projektów farm fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu pozyskiwania gruntów, dzierżawy i projektowania instalacji PV. Zbudowane z dziesiątek paneli słonecznych farmy fotowoltaiczne charakteryzują się znaczną mocą. Są one w stanie produkować energię, która zaspokoi potrzeby danego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa, jak również wygeneruje nadwyżki. Nadprodukcja energii z fotowoltaiki stanowi źródło zysku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W jej ramach, po uzyskaniu właściwej koncesji, nadwyżki mogą zostać odsprzedane firmie energetycznej.

Intratne źródło dochodu

Ekologiczna metoda pozyskiwania prądu może być opłacalna. Jednak, aby założona farma słoneczna przyniosła oczekiwane zyski, już na etapie planowania inwestycji należy brać pod uwagę wiele czynników. Niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego miejsca pod instalację słoneczną, a także wydajność paneli PV. Decydując się na budowę instalacji fotowoltaicznej, miejmy również na względzie fakt, iż jest to inwestycja długofalowa. Koszty poszczególnych komponentów, przyłącza energetycznego oraz montażu całości konstrukcji są wysokie, jednak inwestycja w postaci założenia farmy PV zwróci się po już kilku latach, by niedługo później zaczęła wielokrotnie pomnażać włożony kapitał.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii stale rośnie. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania do pozyskiwania prądu w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, korzystamy z ruchu wody, jak i siły wiatru. Instalacja PV generuje energię z promieni słonecznych, dlatego stanowi atrakcyjną propozycję dla podmiotów dysponujących rozległym, nasłonecznionym terenem. Inwestorzy zadają sobie pytanie – jak ją założyć? Budowa farmy fotowoltaicznej to skomplikowany proces, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Nasz zespół dobiera lokalizację pod budowę instalacji PV, selekcjonując wiele gruntów, a następnie uzyskuje zgodę właściciela terenu na dzierżawę. W kolejnym kroku rozpoczynamy kompleksowe prace projektowe, które opierają się na uzyskaniu odpowiednich zgód, pozwolenia na budowę, jak i warunków przyłączeniowych.

Nasze Usługi

Sprawdź czym się zajmujemy

Misja

Rynek PV jest jednym z najdynamiczniejszym rozwijającym się sektorem rynku w Polsce i jednym z czołowych w unii europejskiej. Green Value pomaga wielu inwestorom wykorzystać ten trend realizując na ich rzecz projekty PV zlokalizowanych w całej Polsce.

Nasze projekty

Obecnie dla naszych klientów realizujemy na różnym etapie aministracyjno- inwestycyjnym:

– Farma PV o mocy do 5 MW zlokalizowanej w województwie  Wielkopolskim 
– Farma PV o mocy do 2 MW zlokalizowanej w województwie  Podkarpackim
– Farma PV o mocy do 6,5 MW zlokalizowanej w województwie  Wielkopolskim 
– Farma PV o mocy do 5 MW zlokalizowanej w województwie  Kujawsko – Pomorskim
– Farma PV o mocy do 2,5 MW zlokalizowanej w województwie  Wielkopolskim 
– Farma PV o mocy do 1 MW zlokalizowanej w województwie  Mazowieckim
– Farma PV o mocy do 1 MW zlokalizowanej w województwie  Lubelskim
– Farma PV o mocy do 1,5 MW zlokalizowanej w województwie  Łódzkim
– Farma PV o mocy do 1 MW zlokalizowanej w województwie  Mazowieckim
– Farma PV o mocy do 1 MW zlokalizowanej w województwie  Mazowieckim 
– Farma PV o mocy do 45 MW zlokalizowanej w województwie  Zachodnio- Pomorskim
– Farma PV o mocy do 6 MW zlokalizowanej w województwie  Kujawsko – Pomorskim 
– Farma PV o mocy do 1,5 MW zlokalizowanej w województwie  Śląskim
– Farma PV o mocy do 3 MW zlokalizowanej w województwie  Dolnośląskim
– Farma PV o mocy do 4 MW zlokalizowanej w województwie  Lubuskim
– Farma PV o mocy do 3 MW zlokalizowanej w województwie  Lubelskim
– Farma PV o mocy do 20 MW zlokalizowanej w województwie  Mazowieckim 

Newsroom

0
Zrealizowanych projektów farm fotowoltaicznych
0
MWh
o łącznej mocy
>
0
Pozyskanych pozytywnych decyzji administracyjnych dla realizowanych projektów

Skontaktuj się z nami

© 2021 Green Value | Polityka prywatności

Green Value sp.z o.o. z siedzibą w Katowice , kod 40-580, ul Zapolskiej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000768931, NIP: 5213854154, REGON: 382415311