Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW

Dla naszego inwestora uzyskaliśmy kolejną pozytywną decyzję administracyjną odnośnie farmy fotowoltaicznej. Dla inwestycji „ Farma Fotowoltaiczna Trojanowo 5 MW” uzyskaliśmy pozytywną decyzję środowiskową. Oznacza to między innymi, ze inwestor nie musi przygotowywać pełnego raportu odziaływania na środowisko. 

Jest to już kolejna pozytywna decyzja, którą uzyskaliśmy dla naszych klientów, którzy maksymalizują swój portfel farm PV. 

Dzięki modelowi biznesowemu opartemu o kamienie milowe, każdy projekt PV prowadzony jest od pozyskania i audytu lokalizacji do uzgodnionego etapu z inwestorem. Końcowym etapem najczęściej jest uzyskanie warunków przyłączeniowych lub pozwolenie na budowę. Często dokańczamy projekt do etapu rozpoczęcia prac budowlanych w tym uzgodnienie z OSD projektu elektroenergetycznego.

Takie podejście pozwala na przygotowanie projektu  od początku do końca co pozwala na ścisłą kontrolę kosztową przez inwestora. 

Łukasz Misztal
Tel: 570-877-699
E-mail: lukasz@greenvalue.com.pl

Skontaktuj się z nami