Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

Odtwórz wideo

Twoja działalność rolnicza przynosi Ci coraz niższe dochody?

👉 Jeśli posiadasz grunt, wydzierżawimy go od Ciebie pod budowę farmy fotowoltaicznej. Zapłacimy dodatkowo czynsz wstępny i dodatkowe bonusy!

Ty i Twoja rodzina dostaniecie stabilny dochód BEZ ŻADNEJ PRACY! 💰💰💰

Są jednak pewne warunki:
✅ musisz posiadać minimum 10 ha gruntu 4, 5 lub 6 klasy bonitacyjnej w pobliżu linii średniego napięcia,
✅ teren nie może znajdować się na terenie parku narodowego lub obszaru natura 2000

To wystarczy, abyś mógł cieszyć się dużym i stałym zarobkiem!

Wypełnij krótki formularz, a błyskawicznie odezwiemy się z propozycją współpracy i odpowiemy na wszystkie pytania ⤵

Postaw na farmę fotowoltaiczną
Dzierżawa gruntu – w skrócie

Dzierżawa gruntu to umowa między właścicielem ziemi a dzierżawcą, na mocy której ten drugi otrzymuje prawo użytkowania danego gruntu przez określony czas w zamian za określoną opłatę. Dzierżawca ma prawo do uprawiania ziemi lub wykorzystywania jej w inny sposób zgodnie z umową i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel gruntu zachowuje prawo do własności gruntu, ale przekazuje prawo do korzystania z niego na czas trwania umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy gruntu powinna określać dokładny czas trwania dzierżawy, wysokość czynszu oraz inne warunki, na których dzierżawca ma prawo korzystać z gruntu.

Czym więc dokładnie jest dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to umowa dzierżawy między właścicielem ziemi a inwestorem, na mocy której inwestor otrzymuje prawo do użytkowania danego gruntu przez określony czas w celu zbudowania na nim instalacji fotowoltaicznej. Inwestor ma prawo do wykorzystywania gruntu pod budowę farm fotowoltaicznych i pobierania z nich energii elektrycznej, przy jednoczesnym zachowaniu przez właściciela prawa własności gruntu. Właściciel gruntu otrzymuje w zamian za dzierżawę wynagrodzenie, zwykle w formie corocznej opłaty czynszowej.

W umowie dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę określa się warunki korzystania z gruntu, w tym wymiary i lokalizację instalacji fotowoltaicznej oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych. Umowa powinna także określać odpowiedzialność za utrzymanie i konserwację instalacji fotowoltaicznej. W umowach dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę zawieranych na dłuższy okres czasu, możliwe jest zawarcie klauzuli dotyczącej możliwości zmiany warunków dzierżawy w przypadku zmiany przepisów prawa lub sytuacji rynkowej.

Podpisanie umowy – o czym trzeba pamiętać?

Przy podpisywaniu umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej, ważne jest, aby sprawdzić wymogi dotyczące lokalizacji, rodzaju powierzchni czy przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną powinna określać również kwestie związane z podatkiem rolnym oraz czynszem dzierżawnym. Do podpisania umowy dzierżawy niezbędne jest:

  • zaświadczenie z banku o prowadzeniu numeru konta bankowego
  • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów rolnych
  • wyjaśniony stan prawny KW
  • mapy glebowo-rolnicze
budowy farmy fotowoltaicznej - dzierżawa gruntów
Czego dotyczy wspomniany podatek rolny?

Podatek rolny to podatek obowiązkowy, który pobiera się od właścicieli ziemi rolniczej. Jest on jednym z podatków, które dotyczą sektora rolnego i ma na celu pobieranie opłat za korzystanie z gruntów rolnych. Wysokość podatku rolnego zależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia działki, jej wartość rynkowa czy urodzajność ziemi. W Polsce podatek rolny jest regulowany przez przepisy ustawy o podatku rolnym i lasowym. Umowa dzierżawy gruntu rolnego jasno wskazuje kto jest płatnikiem podatku. Zawsze jest nim firma która dzierżawi grunt.

Jesteś zainteresowany oddaniem w dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę?

Posiadasz minimum 10 hektarów gruntu, którego szerokość jest nie mniejsza niż 100 metrów, a w zasięgu wzroku masz linię energetyczną? Klasa bonitacyjna Twojego gruntu klasyfikuje się jako IV, V, bądź VI i na jej terenie nie występuje park krajobrazowy (lub ochrona natura 2000)? Zgłoś się do nas!

Przeanalizujemy Twój grunt pod kątem możliwości wybudowania farmy fotowoltaicznej, a w zamian oferujemy czynsz dzierżawny, który wynosiłby nie mniej niż 15 tysięcy złotych. Dodatkowo zapłacimy Ci czynsz wstępny płatny za każdy hektar dzierżawy gruntu, płatny po podpisaniu umowy dzierżawy gruntu rolnego u notariusza. Pokrywamy koszty notariusza!

Ponadto, jako dzierżawcy gruntów, oferujemy pełną opiekę nad gruntami, w tym usuwanie instalacji po zakończeniu umowy dzierżawy. Właściciel gruntu może być spokojny, że jego grunt jest w dobrych rękach, a po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu, będzie mógł go wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami.

Jeśli Twój grunt rolny leży odłogiem i nie masz na niego konkretnego pomysłu, zgłoś swój grunt do nas! Zostaw poniżej szczegóły do kontaktu, odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24h. Nie zwlekaj, oddaj w dzierżawę swoją ziemię pod fotowoltaikę i zarabiaj cały rok!

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

Newsroom

0
Zrealizowanych projektów farm fotowoltaicznych
0
MWh
o łącznej mocy
>
0
Pozyskanych pozytywnych decyzji administracyjnych dla realizowanych projektów