Działka pod fotowoltaikę

Pozyskanie gruntów pod farmy PV

Specjalizujemy się w sprawnym pozyskiwaniu gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. Warto powierzyć wyszukanie odpowiedniego terenu profesjonalnej firmie, ponieważ działka pod farmę fotowoltaiczną musi spełniać szereg wymagań. Dysponujesz nieużytkiem rolnym, który nie generuje żadnego dochodu? Rozwiązaniem może być dzierżawa gruntów pod farmę PV.

Zgłoś do nas swoją działkę, a nasz zespół zweryfikuje, czy będzie mogła zostać wykorzystana pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Od selekcji ziemi po jej dzierżawę

Farma fotowoltaiczna pozwala zarabiać tworząc własną energię elektryczną dystrybuowaną do sieci elektroenergetycznej. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, które pomogą uzyskać stabilny dochód z farmy fotowoltaicznej. Do realizacji inwestycji niezbędne jest pozyskanie odpowiedniego terenu. W przypadku dzierżawy gruntu nasze działania zaczynamy od starannej selekcji dostępnych terenów, które analizujemy, biorąc pod uwagę wiele kryteriów (m.in. brak parków krajobrazowych lub natura 2000, brak MPZP lub jeśli MPZP pozwala na wybudowanie farmy PV, dostęp do drogi, klasa gruntu, pochodzenie gruntu – mineralne lub organiczne, odległości do ŚN, WN , GPZ, identyfikacja przeszkód itp.). Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji uzyskujemy zgodę właściciela ziemi rolnej na dzierżawę.

Działka pod fotowoltaikę - realizacja inwestycji musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wymagania dla gruntów pod panele PV

W trakcie procesu pozyskiwania gruntów szukamy działki pod farmę fotowoltaiczną klasy IV, IVa, IVb, V i VI o obszarze wynoszącym co najmniej 10 ha. Ziemia rolna powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 100 m. Kluczowy jest również kierunek nachylenia terenu, a także stopień jego nasłonecznienia. Ziemia rolna pod fotowoltaikę powinna mieć dojazd z utwardzoną drogą publiczną oraz znajdować się w odległości maksymalnie 500 m od linii energetycznej średniego napięcia. Pod uwagę bierzemy także inne parametry, które decydują o skutecznej pracy farmy i powodzeniu inwestycji. Uzyskujemy umowę dzierżawy wyłącznie na te tereny, które spełniają wszystkie wymagane kryteria ustalone z klientem.

Niezbędne dokumenty

Nasza firma zajmuje się dopełnieniem formalności podczas pozyskiwania gruntów. Dbając o interesy zarówno rolników, jak i firmy chcącej zbudować farmę fotowoltaiczną, uzyskujemy wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy glebowe, numery ksiąg wieczystych wraz z ich weryfikacją. Negocjujemy warunki umowy dzierżawy z właścicielem gruntu. Oferujemy również przeprowadzenie audytu w wybranej lokalizacji, którego wyniki udostępniamy inwestorom.

farma fotowoltaiczna - pozysk gruntów pod fotowoltaikę - pomagamy w dzierżawie gruntów

Poznaj zalety farmy fotowoltaicznej na gruncie

1. Optymalne ułożenie fotowoltaiki względem stron świata

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie daje szansę na zoptymalizowanie jej położenia względem kierunków świata oraz uzyskania właściwego kąta nachylenia. Z reguły zakłada się, że fotowoltaika pracuje z największą mocą, gdy panele PV skierowane są na południe, a kąt ich nachylenia wynosi 30-40°.

2. Możliwość eliminacji zacienienia paneli PV

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie przynosi korzyści także z racji możliwości wybrania miejsca pod inwestycję wolnego od zacienia. W przypadku fotowoltaiki montowanej na dachach często spotykanym problemem są rosnące w pobliżu drzewa czy wysokie budynki. Podczas operacji słońca w ciągu dnia zdarza się, że mogą one rzucać cień na moduły PV, przez co pracują one ze zmniejszoną wydajnością. W przypadku montażu fotowoltaiki na gruncie problem ten jest skutecznie eliminowany.

3. Czerpanie korzyści z fotowoltaiki nawet wtedy, gdy nie posiadamy dachu skierowanego na południe

Kolejną zaletą montażu konstrukcji fotowoltaicznej na gruncie jest fakt, że nawet w przypadku, gdy nie posiadamy dachu o południowej ekspozycji, to jednak możemy generować prąd ze słońca. Kwestia ta dotyczy także sytuacji, gdy stan techniczny budynku lub dachu nie pozwala na montaż paneli PV. Posadowienie całej konstrukcji na ziemi sprawia, że skutecznie eliminujemy wspomniane problemy i zyskujemy możliwość pozyskiwania niemal darmowego prądu.

4. Wygodna konserwacja instalacji PV

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie oznacza także znaczną wygodę w odniesieniu do konserwacji całego systemu. Tego typu instalacje są o wiele łatwiej dostępne. Ma to także kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy potrzebna jest naprawa któregoś z podzespołów.

5. Możliwość wykorzystania powierzchni pod instalacją PV

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie montowana jest na specjalnej konstrukcji wspornej, która znajduje się na wysokości kilku metrów nad ziemią. Cała przestrzeń pod nią może być wykorzystana na różne cele – na zasianej trawie można wypasać zwierzęta, bądź też ziemię tę można przeznaczyć na uprawy różnego rodzaju roślin.

Działka pod fotowoltaikę - jak ją dla Ciebie pozyskujemy?

Jakie parametry bierzemy pod uwagę przy wyborze działki pod farmy fotowoltaiczne?

Użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI ( wypis i wyrys) wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.

Obszar od 10 ha.

Szerokość działki nie mniejsza niż 100 metrów.

Teren płaski lub najlepiej z nachyleniem południowym.

Teren nie zacieniony.

Linia średniego napięcia ( 15 Kv) lub wysokiego napięcia w bliskiej odległości (do 500 metrów).

Sąsiedztwo linii wysokiego napięcia w odległości do 1000 metrów - dla projektów nie mniejszych niż 50 MW- powierzchnia działki od 70 ha

Odległość od głównego punktu zasilającego GPZ do 10 km

Brak parków krajobrazowych, pomników przyrody, obszarów natura 2000, siedlisk, korytarzy migracyjnych itp.

Nieruchomość nie była nabywana w ciągu 5 lat przed planowanym zawarciem umowy dzierżawy, chyba że zgoda KOWR nie jest wymagana, lub została uzyskana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź wpisana inwestycja w OZE w MPZP (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej powyżej 100 KWp. )

Grunty nie nadmiernie zadłużone kredytami, ZUS, fundusz świadczeń pracowniczych, zajęcia i innymi umowami dzierżawy.

Dostęp do drogi publicznej

Newsroom

Skontaktuj się z nami