Pozyskanie gruntów pod lokalizację farmy PV

Podjęcie decyzji o wybudowanie farmy PV wymaga dogłębnej analizy lokalizacji, gdzie ma być posadowiona farma fotowoltaiczna. Lokalizacja pod farmę PV winna spełniać szereg elementów, które pozwalają na wybudowanie farmy. Dobrze przeprowadzony audy lokalizacji odpowie na pytanie odnośnie zasadności wyboru danej lokalizacji.
Green Value sp z.o.o na zlecenie inwestora pozyska i  przeprowadzi taką analizę która będzie zawierać:
– lokalizację inwestycji,
– numery działek brane pod uwagę
– wykluczenia gruntu np. poprzez znajdowanie się na niej czyściwo III klasy gruntu, zabudowań, gazociągi, cieki wodne i innych przeszkód utrudniające postawienie farmy
– id gruntu i  wizualizację lokalizacji,
– klasę bonitacyjną gruntu,
– obszar inwestycji,
– dostęp do drogi publicznej,
– analiza czy na terenie lokalizacji znajdują się pomniki przyrody, parki krajobrazowe, Obszar Natura 2000, korytarze ekologiczne i inne czynniki środowiskowe,
– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
– rekomendowana moc instalacji PV,
– pochodzenie gruntu (mineralne czy organiczne),
– przeszkody, które mogłyby utrudnić inwestycję (tereny zalewowe, cieki wodne, stan sieci energetycznej),
– lokalizacji inwestycji wedle gminy,
– lokalizacji obszarów zabudowanych,
– odległości od sieci niskiego napięcia, średniego napięcia, wysokiego napięcia oraz GPZ do którego odległość jest liczona po linii średniego napięcia ( nie w linii prostej)
– inne istotne ryzyka utrudniające wybudowanie farmy PV

Łukasz Misztal
Tel: 570-877-699
E-mail: lukasz@greenvalue.com.pl

Skontaktuj się z nami