Projekt farmy fotowoltaicznej

Jak powstają farmy fotowoltaiczne? Instalacja z paneli słonecznych to duża i wymagająca inwestycja. Właśnie dlatego musi zostać odpowiednio zaplanowana, by działała w niezawodny sposób i mogła generować oczekiwane zyski. Oferowane przez naszą firmę dopracowane projekty farm fotowoltaicznych stanowią fundament inwestycji w odnawialne źródła energii. Powierzając nam to odpowiedzialne zadanie, zyskujesz gwarancję, że wszelkie formalności związane z budową instalacji PV zostaną prawidłowo i terminowo spełnione. Ponadto bezbłędnie opracowany plan koncepcyjny pozwala na optymalizację kosztów, co w efekcie oznacza oszczędności dla Ciebie jako inwestora.

projekt farmy fotowoltaicznej

Niezbędne formalności - Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Po uzyskaniu od inwestora akceptacji przeprowadzonego przez nas audytu gruntu i wydzierżawieniu spełniającego wymagania terenu przechodzimy do dopełnienia formalności, które stanowią przygotowanie do prac projektowych. Rozpoczynamy je od pozyskania map ewidencyjnych, po czym sporządzamy kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także plan zagospodarowania terenu pod farmę fotowoltaiczną.

Dążymy również do uzyskania prawomocnej Decyzji Środowiskowej od Urzędu Miasta lub Gminy (konieczne będą m.in. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zaświadczenie o przeznaczeniu terenu lub dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna i dowód wniesienia opłaty skarbowej) oraz decyzji o warunkach zabudowy. Po otrzymaniu od operatora sieci dystrybucyjnej pozytywnie rozpatrzonego wniosku oraz określeniu warunków przyłączeniowych, przechodzimy do realizacji planu instalacji fotowoltaicznej.

Projektowanie farmy fotowoltaicznej

Planujemy zagospodarowanie terenu wraz z dokładnym rozmieszczeniem paneli na działce. Projekt budowy składamy w odpowiednim organie administracji publicznej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej realizujemy plany koncepcyjne i techniczne. Zawierają one kalkulacje produkcji energii elektrycznej oraz prognozę zysków instalacji PV, co pozwala ocenić opłacalność inwestycji. Wybieramy optymalne moduły fotowoltaiczne i ustalamy zakres ich mocy. Przygotowanie farmy PV obejmuje również indywidualne ustalenia związane z przyłączami elektroenergetycznymi. Nasze usługi obejmują cały proces administracyjny i projektowy. Planujesz inwestycję w odnawialne źródła energii i stworzenie własnej instalacji fotowoltaicznej? Zapraszamy do współpracy.

Budowa farmy fotowoltaicznej - uzyskanie pozwolenia

Projektowanie farm fotowoltaicznych to jedynie pierwszy etap. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów inwestor może poświęcić się budowie. Farma fotowoltaiczna to nie tylko instalacja paneli fotowoltaicznych, ale również sprawdzenie drogi dojazdowej, budowa ogrodzenia oraz ostateczne przyłączenia do sieci energetycznej. Na tym etapie należy pamiętać o ostatnim dokumencie – pozwoleniu od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które zezwoli na sprzedaż energii.

budowy farmy fotowoltaicznej

Rentowność inwestycji

Rentowność wybudowanej farmy fotowoltaicznej w dużej mierze jest determinowana przez wiele czynników, które obejmują nie tylko cenę referencyjną za wyprodukowany prąd, ale również optymalnie dobranych komponentów. Dodatkowo przemyślany sposób finansowania, uzyskanie dofinansowania pod budowę farm fotowoltaicznych oraz sprawne przeprowadzenie inwestycji mają ogromny wpływ na jej zyskowność.

Od czego zaczynamy naszą współpracę?

Współpracę rozpoczynamy od przejrzystej umowy ramowej w której między innymi określamy:

Jak przebiega proces administracyjno-projektowy?

Etap I

Wybieramy lokalizację i wykonujemy audyt gruntu, który akceptujesz. Następnie negocjujemy i podpisujemy umowę dzierżawy – I kamień milowy

Etap II

Przygotowujemy decyzję środowiskową i ją uzyskujemy – II kamień milowy 

Etap III

Uzyskujemy warunki zabudowy na budowę farmy pv – III kamień milowy

Etap IV

Składamy wniosek do operatora OSD – IV kamień milowy 

Etap V

Przygotowujemy projekt budowalny i składamy wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej – V kamień milowy

Etap VI

Służebność przesyłu dla trasy kablowej, projekt przyłącza elektroenergetycznego.
Ustalane indywidualnie  – VI kamień milowy

Skontaktuj się z nami