Przygotowanie projektu PV dla inwestora na zasadzie kamieni milowych

Green Value sp z.o.o aktywnie uczestniczy w rynku PV. Doradzamy naszym klientom pod kątem inwestycji w projekty PV, a także aktywnie realizujemy cały proces administracyjno-projektowy farmy PV.
Naszym klientom pomagamy pozyskać określone grunty w konkretnych lokalizacjach następnie dzięki podpisanej umowie dzierżawy z poświadczonym notarialnie podpisem uzyskujemy tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Dzięki temu oraz na udzielonym pełnomocnictwie przez inwestora/dewelopera przygotowujemy dokumentację niezbędną do powstania farmy PV.

Łukasz Misztal
Tel: 570-877-699
E-mail: lukasz@greenvalue.com.pl

Skontaktuj się z nami